Giáo xứ Thánh Anna – Thánh Giuse Hiển

St. Anne - St. Joseph Hien Church

2627 Queen Ave. North

Minneapolis, MN 55411

Chia Sẽ Trên Mạng Xã Hội

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ghi Danh TNTT

Thiếu Nhi Thánh Thể Đoàn Thánh Giuse sẽ có sinh hoạt trực tuyến mỗi thứ bảy 4PM-5PM bắt đàu vào ngày 19 tháng 9 cho những em sinh trước mùng 1 tháng 6, năm 2013. Ghi danh miễn phí năm nay.

Register for VEYM

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement – St. Joseph’s Chapter waill hve virtual activities every Saturday 4-5PM starting September 19th for children born before June 1st, 2013. Registration is free this year.

Ghi danh nơi đây | Register here:

 

https://url.veym.net/ghidanhdtgmn 

Xem Thêm Bài Liên Quan

Ghi Danh nhận thông báo từ giáo xứ

Nhận thông báo mới nhất từ giáo xứ